[ Kinh nghiệm wordpress ]

Digiskills 2.0 WordPress Exercise 3 Solution Batch 1 | dstp 2.0 | wordpress exercise 3 batch 1 2022Digiskills 2.0 WordPress Exercise 3 Solution Batch 1 | dstp 2.0 wordpress exercise 3 batch 1 2022
in this video you will learn:
how to create new page in WordPress ?
How to install elementar plugin in WordPress ?
how to install TH mega Plugin ?
how to use HT mega plugin wedgets?

Solution File:

Freelancing Exercise 3:
//
Freelancing Exercise 2:
//
Freelancing Exercise 1:
//
WordPress exercise 2:
//
WordPress exercise 1:
#alitechnotv #digiskills #digiskills_cources #digiskillscoursepk #wordpresstutorial #htmega

Nguồn: https://grenadesandwich.com/

Xem thêm: https://grenadesandwich.com/kinh-nghiem-wordpress/

Tags: ,,,,,,,,

Ali Techno Tv

6 Bình luận

  1. For solution files visit my blog: https://alitechnotv.blogspot.com/?m=1

  2. ecommerce ki 2 or 3 solution file send kr dy plz

  3. File ka solution send kr dy pdf kal last date h plz sir

  4. File ka solution send kr dy pdf kal last date h plz sir

  5. Bhai mob py text ksy likho

  6. Thank you sir 🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *