[ Kinh nghiệm wordpress ]

Hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting và cài đặt website WordPress – Lê Xuân Hảo– Hướng dẫn này gồm các phần chính khi đã có dịch vụ Hosting AZDigi, tên miền mình sử dụng tại Mắt Bão . ( Hướng dẫn này sử dụng Cpanel ) .
– Đây không phải hình thức quảng cáo, hướng dẫn này có thể áp dụng cho các Hosting khác sử dụng cPanel và các chức năng tương tự.
+ Tạo Addon Domain
+ Trỏ tên miền về Hosting
+ Tạo chứng chỉ SSL Free
+ Tăng một số thông số cơ bản của Hosting
+ Cài đặt WordPress thông qua trình cài đặt Softaculous

– Hướng dẫn này được thực hiện cơ bản cho các bạn chưa am hiểu về cách thức hoạt động của Website có thể tham khảo khi gặp khó khăn, hướng dẫn không hướng đến người dùng đã am hiểu về cấu hình. Xin cảm ơn.

=========================/
Plugin phần này :
Really Simple SSL

SSL Insecure Content Fixer

—————————————————————————————————————————————————-
English content :
How to Connect Domain with Hosting and Install the Basic WordPress Website – Step by Step
This tutorial uses the main language in Vietnamese, but you can apply it in a similar way to the cPanel driver.
– The basic content I want to mention to a person who installed his WordPress website.
+ Addon Domain on Hosting
+ Domain name hosting
+ Create SSL Certificate
+ Increase some basic parameters of Hosting
+ Install WordPress through the Softaculous installer

Plugin this section:
Really Simple SSL

SSL Insecure Content Fixer

Thank you for reading the content, commenting and commenting for better tutorials and more different ways. good luck !

Nguồn: https://grenadesandwich.com/

Xem thêm: https://grenadesandwich.com/kinh-nghiem-wordpress/

Tags: ,,

Lê Xuân Hảo

3 Bình luận

  1. Có một tên miền sẵn được không anh

  2. Cám ơn nhiều nha, trước nhờ người khác cài phiền quá

  3. thanks anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *