[ Web phim ]

Japan Daily Top News 20/8: Mỹ phát hiện nhiều giấy chứng nhận tiêm chủng giả gửi từ Trung Quốc

#MCVTV #japandailytopnews #tintuchomnay Nội dung chính: – Mỹ phát hiện nhiều giấy chứng nhận tiêm chủng giả gửi từ Trung …

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,