VNPAY

3 Bình luận

  1. Khi mua bán thanh toán bằng ĐT thông minh quyét mã QR thì số dư TK,chi tiết các khoản chi, thu có thể hiện và lưu giữ ở ĐT ko? ,Và muốn có chừng từ để thanh toán có đủ cơ sở pháp lý với đơn vị thì thế nào..?..

  2. Đối thanh toán giữa công ty với công ty thì sao

  3. Vậy đỡ phải dùng thẻ và cây ATM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.